Fodnoter

   Foreningen for Fodsundhed

Nr. 37                                                                    Januar 2010

 

 

 

                                                                                                                                

             Godt nytår

Bestyrelsen er nu på banen igen efter en pause på grund af en del sygdom m.v. og vi er ved godt mod og har fortsat kampgejst til fordel for føddernes ve og vel. Vi har lagt nogle planer for fremtiden, der bl.a. går i retning af mere information på Internet-hjemmesiden, og vi vil arbejde på at opnå bedre uddannelser for fagfolk når det gælder fødder.

 

Generalforsamling

Foreningen for Fodsundhed afholdt ordinær generalforsamling den 29. april 2009 i Valby Kulturhus.

 

Formandens beretning 

Føddernes Vennemøde eller mere korrekt: Konferencen om Fremtidens Fodsundhed d. 6. november 2008 var uden sammenligning den største event i foreningens liv. På en eftermiddag i auditoriet på Gentofte Hospital blev der holdt elleve foredrag om emnet for mere end 150 tilhørere.

   De elleve foredragsholdere repræsenterede en imponerende række offentlige institutioner, sygehuse og universitetsafdelinger herunder Gentofte Hospital, Herlev Hospital, Steno Diabetes Center, Panum Instituttet med  Institut for Folkesundhedsvidenskab og Anatomisk Institut, University College Sjælland samt Danske regioner. Desuden direktøren for Lund Sko i Horsens og endelig samtids-satiritøsen Anne-Marie Helger.

   Konferencen havde mediernes bevågenhed og blev refereret og/eller omtalt i Politiken, TV2 Godmorgen Danmark, TV2 Lorry, Metroexpres, DR P1, DR P2, og DR P3, Sjællands Radio, Ritzau og Fodterapeuten

 

I spektret af fodsundhed og forebyggelse af fodsygdomme kom foredragsholderne ind på fodens belastninger både normale og sådanne som overskrider tolerancen, på sko og hjælpemidler som kan aflaste og understøtte, men også selv være problemet, på diabetes som truende folkesygdom med store konsekvenser for fodsundheden, på vigtigheden af en tidlig opsporing og indsats over for unødige overbelastninger og egentlige fodsygdomme, og endelig på vigtigheden af et godt og effektivt samarbejde mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsnet fremmet og understøttet af fornuftige aftaler mellem det offentlige og de involverede personalegruppers fagforeninger.

   Indlæggene ved konferencen blev optaget på video og efterfølgende refereret i foreningens medlemsblad Fodnoter i dets januar nummer.

   Selvom vi synes, vi kan være tilfredse med forløbet og omtalen, må jeg dog i dag konstatere, at fødderne totalt mangler i regeringens forebyggelseskommissions nylige beretning og anbefalinger. Forslaget om rygeforbud har taget hele opmærksomheden. Det kunne være ligeså relevant med et forbud mod sindssygt udformede sko. Problemet med forebyggelsestiltag er jo, at de uundgåeligt breder sig langt ind i det, vi opfatter som den private sfære. Et rygestop, tvungent eller frivilligt, vil dog i høj grad bedre føddernes forsyning med ilt og ernæring og dermed også føddernes kroniske sygdomme. 

   Ved de sidste to års generalforsamlinger har jeg omtalt et dataudtræk, foreningen har fået hos Østerbroundersøgelsen vedr. smerte og ømhed i fødderne hos forskellige aldersgrupper af kvinder og mænd. Afslutningen af denne undersøgelse har trukket længe ud. Nu har vi i sidste uge modtaget den sidste statistiske beregning på et vigtigt spørgsmål, som er nødvendigt for afslutningen. Til de tidligere refererede forhold, at smerter i fødderne hænger sammen med forhøjet vægt, forhøjet blodtryk, rygning, alderssukkersyge, samt at kvinder er mere udsatte end mænd, kan jeg i dag tilføje, at gener og smerter også hænger sammen med livsstilsforhold som træthed, modløshed og udbrændthed samt risiko for en tidligere død.

   Fodkonferencen og udtrækket af  Østerbroundersøgelsen har været de to større emner for foreningen i min formandstid. Nu kommer der en udskiftning i bestyrelsen og dermed en ny orientering af dens virke. To medlemmer stiller ikke op til genvalg: Tove Larsen og Lennart Hallgren. De takkes hermed for deres mangeårige og solide og entusiastiske arbejde i bestyrelsen.

                                                                 Finn Bojsen-Møller    

 

Efter formandens beretning var der en kort debat om foreningens virke og der blev udtrykt tilfredshed med aktiviteterne.

   Kontingentet blev vedtaget som uændret.

   Foreningens bestyrelse fik en ny sammensætning, idet foreningens kasserer gennem mere end 20 år Tove Larsen tidligt havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. Det samme gjaldt for foreningens mangeårige og  flittige sekretær Lennart Hallgren, der af personlige årsager ikke kunne afse den nødvendige tid. Begge fik en stor tak og blomster for de mange års arbejde for fodsagen. I stedet blev Poul Ejnar Jensen og Heini Koefoed indvalgt.

 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har senere konstitueret sig og består herefter af:

Bent R. Nielsen, formand

Finn Bojsen-Møller, næstformand

Dorte Frellsen

Poul Ejnar Jensen, sekretær

Heini Koefoed

Karin Hansen, suppleant

Inge Buhelt har fra slutningen af 2009 påtaget sig kassererfunktionen uden for bestyrelsen.

 

Træk af den fodformede skos historie

Efter generalforsamlingen holdt foreningens afgåede sekretær et meget inspirerende foredrag med titlen: Træk af den fodformede skos historie. Det blev en meget bevægende og personlig gennemgang af ”Hallgrens” kamp gennem tiderne for at udbrede kendskabet til den eneste rigtige funktionelle sko og ikke mindst forståelsen for brugen af funktionelt fodtøj på føddernes betingelser. Foredraget blev heldigvis optaget på video og vil evt. senere kunne vises ved et forenings-arrangement. En stor tak til Lennart Hallgren.

                                                                 Bent R. Nielsen

 

 

Foreningens tidligere kasserer Tove Larsen har efter sin afgang sendt os sine tanker, som vi iler med at viderebringe:

Se venligst næste side

Hvordan var det nu det var?

En tid til alt – en tid til at komme – en tid til at gå. Efter 23 år synes jeg, at tiden er kommet for mig. Men inden vil jeg gerne fortælle kort om, hvordan foreningen for Fodsundhed startede.

Et nej fra en minister i form af en fotokopi af et lovforslag, som tilkendegav, at tilskud til fodbehandling ikke kunne lade sig gøre. Det var dette nej, der skulle ændres til et ja. Kunne han da ikke forstå, at man da ikke bare kan fejlbehandle patienter (for mange røntgenstråler, en hospitalslæges vurdering) med smerter til følge, der kun kan lindres ved behandling af en kyndig fodterapeut. Det koster penge resten af livet. Men det syntes han åbenbart også var patientens problem. Det synes jeg ikke, og det kom han heller ikke til at synes. Men det tog 10 års kamp med diverse folketingsmedlemmer og Sygesikringens Forhandlingsudvalg.

Jeg viste min fodterapeut svaret. Hun rådede mig til at ringe til forretningsføreren i Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter. Hun var enig og foreslog dannelsen af en patientforening. Det blev til mange møder og endte med en stiftende generalforsamling den 31. maj 1986.

Det har været spændende i bestyrelsen i Foreningen for Fodsundhed og jeg har fået et ja: nemlig tilskud til arvævspatienter. Men det tog altså 10 år, og jeg håber, at det ikke stopper ved arvævspatienter.

Jeg er glad for at have været med til endnu en konference, den tredje i rækken, i november 2008. Det gik over al forventning med næsten 200 deltagere. Det var et større program, men med hjælp fra to tidligere bestyrelsesmedlemmer, Inger Kjær Larsen og Alice Højrup, både før og efter konferencen. gik det fint.

Tak til bestyrelsen, som jeg nu – samtidig med Lennart Hallgren - er gået ud af. Vi har haft et ualmindeligt godt samarbejde, som jeg vil savne.

Med venlig hilsen                                       Tove Larsen

 

Indmeldelse i Foreningen for Fodsundhed samt bestilling af informationsmateriale kan ske via foreningens hjemmeside www.fodsundhed.dk, eller hos Inge Buhelt, Kabbelejevej 27 B,

2700 Brønshøj  Tlf.: 38 60 65 80, E-mail: inge@buhelt.dk

Ansvarshavende redaktør for FODNOTER: Bent R. Nielsen,

Dianavej 3, 3660 Stenløse, tlf. 33 93 22 40.