URL: fodsundhed.dk/?Om_foreningen

Om foreningen

Formål:

Foreningens formål er at virke for øget fodsundhed til gavn for alle, der lider af forhold, som skader fodens normale funktion. 

At virke for forebyggelse af fodlidelser.

At støtte forskning , der vedrører fodens funktion.

At udøve oplysende og rådgivende virksomhed vedr. fodsundhed.

At støtte medlemmernes fælles interesser overfor myndigheder og  offentlighed.

Formand:

Fodterapeut Bent R. Nielsen

Dianavej 3

3660 Stenløse

Sekretær:

Mogens Buhelt

Kabbelejevej 27B

2700 Brønshøj.

Tlf.: 3860 6580 / 2462 7776

E-mail via "Spørgsmål til foreningen"

 

Historie:

Foreningen blev stiftet den 31.5.1986 af mennesker, der interesserede sig for fødderne sundhed og af patienter, der havde arvæv på fødderne som følge af radioaktiv behandling af fodvorter. Foreningens interesseområde dækker i dag alle former for fodlidelser, samt forebyggende information om fodsundhed.

Foreningens medlemmer er mennesker, der interesserer sig for fodsundhed.

Kontingent:

En person                              100 kr.

Ægtepar                                150 kr.

Klinikker og institutioner          300 kr.

Firmaer og virksomheder         500 kr.                                 

Medlemsblad:

“Fodnoter”. Udkommer 2-3 gange om året

Gratis informations Pjece:

”Bevar fødderne sunde - hele livet” - 1 stk. kan rekvireres gratis

 

Aktiviteter:

Foreningen afholder normalt to medlemsmøder om året, hvor der orienteres om forskellige emner vedrørende fodsundhed. Desuden har foreningen afholdt to konferencer i samarbejde med hhv. Københavns amts Sundhedsafdeling(1988) og Vejle Amt (1990) samt en række møder og foredrag om Fodsundhed.